docuneeds white

Paano Mag-apply ng Calamity Loan Online sa Philippines Social Security System (SSS)

Kapag may biglaang kalamidad tulad ng bagyo, lindol, o pandemya, ang Philippines Social Security System (SSS) ay nag-aalok ng tulong pinansiyal sa pamamagitan ng kanilang calamity loan program. Sa pagtaas ng digitalisasyon at upang hikayatin ang social distancing, pinapayagan na ng SSS ang mga miyembro na mag-apply ng calamity loan online. Ang gabay na ito ay magtuturo sa iyo kung paano makakuha ng pinansiyal na tulong mula sa iyong tahanan.

Need help? Chat us now! Docuneeds Online Assistance Services is the solutions.

Bisitahin lang ang aming mga Facebook Pages na malapit sa inyo.

1. Suriin ang Iyong Eligibility

Bago mag-apply, siguruhing:

 • Ikaw ay rehistradong miyembro ng SSS.
 • Mayroon kang hindi bababa sa 36 buwanang kontribusyon, kung saan 6 dito ay dapat sa loob ng 12-buwang panahon bago ang aplikasyon.
 • Ikaw ay naninirahan sa lugar na idineklara ng National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) o ng pambansang pamahalaan bilang nasa ilalim ng state of calamity.
 • Wala kang anumang outstanding na utang sa SSS na overdue.

2. Ihanda ang Kinakailangang Dokumento

Karaniwan, kailangan mo ng:

 • SSS digitized ID o E-6 acknowledgement stub at isang (1) pangunahing ID, o dalawang (2) secondary IDs.
 • Patunay ng tirahan, tulad ng utility bill, na nagpapatunay na ikaw ay naninirahan sa lugar na idineklarang nasa state of calamity.

3. Mag-log in sa My.SSS Portal

Kung wala kang account, gumawa ng isa:

 • Bisitahin ang opisyal na website ng SSS.
 • Pumunta sa Member Login at piliin ang ‘Not yet registered in My.SSS?’.
 • Magbigay ng kinakailangang impormasyon at sundin ang mga tagubilin upang makalikha ng account.

4. Mag-access ng E-Services

Kapag naka-log in na:

 • Pumunta sa Services tab.
 • Piliin ang “Calamity Loan” mula sa drop-down menu.

5. Punan ang Application Form

 • Magbigay ng lahat ng kinakailangang detalye.
 • Rebyuhin ng maayos ang lahat ng impormasyon.
 • I-submit ang form.

6. Maghintay ng Email Notification

Pagkatapos mag-submit, makakatanggap ka ng email tungkol sa status ng iyong application.

7. Loan Disbursement

Kapag naaprubahan, ang halaga ng iyong loan ay ibabayad sa pamamagitan ng disbursement account na naka-enroll sa Bank Enrollment Module (BEM)

8. Pagbabayad

Ang calamity loan ay dapat bayaran sa loob ng 24 buwanang installment sa nominal na interest rate. Mahalaga na manatili sa oras sa iyong mga pagbabayad upang maiwasan ang mga penalty.

Mahalagang Tandaan: Laging mag-abang sa mga anunsyo mula sa SSS ukol sa availability ng calamity loans, lalo na sa panahon ng malalaking kalamidad. Hindi lahat ng kalamidad ay maaaring magkaroon ng available na calamity loan program.

Ang calamity loan na inaalok ng Philippines Social Security System ay isang mainam na inisyatibo upang magbigay ng tulong pinansiyal sa mga miyembro nito sa panahon ng pagsubok. Sa pamamagitan ng online platform, mas naging madali at mabilis ang proseso ng aplikasyon. Siguruhing kwalipikado ka at mayroong kumpletong mga dokumento para sa madaliang aplikasyon.

Share This Article

Advertisement

Professional Web Design & Development

Your Partner for Innovative Web Design, Development, and Digital Solutions. Let’s Shape Your Online Success Story Together

Create a stunning website with our expert web design and development services.
Ensure your website looks great on all devices with our responsive web design and development solutions. Reach your audience wherever they are.
Boost your online presence today!

Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

OUR SERVICES

ADS

LANDING PAGE

OUR PRODUCTS

ADS

DIGITAL PRODUCTS

GREAT TESTIMONIAL!

Absolutely fantastic with Docuneeds! They delivered exceptional service, exceeded my expectations, and made the process seamless. Highly recommend!

Juliana Preskoba

One Solution Ltd, Inc.

WEBSITES WE'VE DONE

Check out the website of some of our clients!

Click Here

ADS

RECENT POST

CONTACT US

docuneeds logo

Docuneeds Digital Solutions

Your digital solution for website development and design. We streamline your online presence with innovative solutions tailored to your needs.

OUR SOCIAL MEDIA

ADS

Subscribe now!

Want to Get Latest Update?

Get New Post Delivered to Your Inbox.

Signup now and receive an email once! Publish new content